CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

11D supergravity at O(l(3))

Dimitrios Tsimpis (Institutionen för teoretisk fysik och mekanik, Matematisk fysik)
JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS (1126-6708). 10, (2004)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: 11-dimensional supergravity, superspace, dimensions, formulation, fluxDenna post skapades 2009-01-29.
CPL Pubid: 89403

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teoretisk fysik och mekanik, Matematisk fysik (1900-2005)

Ämnesområden

Elementarpartikelfysik

Chalmers infrastruktur