CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Dielectric response of a (1000 nm)SrTiO3 layer epitaxially grown on (001)La0.67Ca0.33MnO3 to temperature variation and electric field

Yuri Boikov (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik) ; Tord Claeson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik)
PHYSICS OF THE SOLID STATE (1063-7834). Vol. 46 (2004), 7, p. 1270-1276.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: chemical-vapor-deposition, srruo3 thin-films, superconducting yba2cu3o7-delta, la0.67ca0.33mno3 films, srtio3, magnetoresistance, permittivity, laalo3Denna post skapades 2009-01-29. Senast ändrad 2009-11-16.
CPL Pubid: 89401