CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Wetting of TiC and TiN by metals

Sergey V. Dudiy ; Bengt I. Lundqvist (Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori)
Physical Review B (1098-0121). Vol. 69 (2004), 12,
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: generalized gradient approximation, total-energy calculations, brillouin-zone integrations, initio molecular-dynamics, wave basis-set, liquid-metals, transition-metals, surface-tension, interfaces, adhesionDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2009-01-29. Senast ändrad 2011-03-03.
CPL Pubid: 89396

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysik (GU) (GU)
Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori (1900-2015)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Nanovetenskap och nanoteknik
Hållbar utveckling
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Ytor och mellanytor

Chalmers infrastruktur