CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Experimental test of the correction terms for Coulomb blockade thermometry

Surita Devi ; Tobias Bergsten ; Per Delsing (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap)
APPLIED PHYSICS LETTERS (0003-6951). Vol. 84 (2004), 18, p. 3633-3635.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: tunnel-junctions, arraysDenna post skapades 2009-01-29. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 89381

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysik (GU) (GU)
Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur