CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Three-body continuum spatial correlations in Borromean halo nuclei

B.V. Danilin ; T. Rogde ; J.S. Vaagen ; I. J. Thompson ; Mikhail V. Zhukov (Institutionen för experimentell fysik, Subatomär fysik ; Institutionen för fysik (GU))
PHYSICAL REVIEW C (0556-2813). Vol. 69 (2004), 2,
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: analytic continuation, coupling-constant, bound-state, he-6, resonances, scattering, systems, excitations, model, li-11Denna post skapades 2009-01-29.
CPL Pubid: 89379

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för experimentell fysik, Subatomär fysik (1900-2005)
Institutionen för fysik (GU) (GU)

Ämnesområden

Kärnfysik

Chalmers infrastruktur