CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Depairing critical currents and self-magnetic field effects in submicron YBa2Cu3O7-delta microbridges and bicrystal junctions

Zdravko G. Ivanov (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap) ; Nina Ya. Fogel ; O. I. Yuzephovich ; EA Stepantsov ; A.Y. Tzalenchuk
LOW TEMPERATURE PHYSICS (1063-777X). Vol. 30 (2004), 3, p. 203-207.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: superconductorsDenna post skapades 2009-01-29.
CPL Pubid: 89378

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap
Institutionen för fysik (GU) (GU)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur