CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Mn on the surface of ZnO(0001) - a resonant photoemisson study

E Guziewicz ; K Kopalko ; J Sadowski ; M Guziewicz ; Z Golacki ; Janusz Kanski (Institutionen för teknisk fysik, Fasta tillståndets fysik ; Institutionen för fysik (GU)) ; L Ilver
PHYSICA SCRIPTA (0031-8949). Vol. T115 (2005), p. 541-544.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-01-29. Senast ändrad 2009-08-21.
CPL Pubid: 89376

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Fasta tillståndets fysik (2005-2015)
Institutionen för fysik (GU) (GU)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur