CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Silicon germanium strained layers and heterostructures

Magnus Willander (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fasta tillståndets elektronik ; Institutionen för fysik (GU)) ; Omer Nur ; Sachin Jain
PHYSICA SCRIPTA (0031-8949). Vol. T114 (2004), p. 22-30.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-01-29. Senast ändrad 2009-08-21.
CPL Pubid: 89374

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fasta tillståndets elektronik (2003-2006)
Institutionen för fysik (GU) (GU)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur