CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Potential-energy surfaces for excited states in extended systems

Anders Hellman (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik) ; Behrooz Razaznejad (Institutionen för teknisk fysik) ; Bengt I. Lundqvist (Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori)
Journal of Chemical Physics (0021-9606). Vol. 120 (2004), 10, p. 4593-4602.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: density-functional theory, generalized gradient approximation, self-consistent-field, electronic excitations, charge-transfer, loss spectroscopy, metal-surfaces, exchange, formalism, moleculesDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2009-01-29. Senast ändrad 2015-03-30.
CPL Pubid: 89373

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik (1900-2015)
Institutionen för teknisk fysik (1900-2015)
Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori (1900-2015)

Ämnesområden

Energi
Materialvetenskap
Nanovetenskap och nanoteknik
Transport
Hållbar utveckling
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Atom- och molekylfysik och optik
Ytor och mellanytor

Chalmers infrastruktur