CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Nitrogen local electronic structure in Ga(In)AsN alloys by soft-x-ray absorption and emission: Implications for optical properties

V.N. Strocov ; Per-Olof Nilsson (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik) ; T. Schmitt ; A Augustsson ; L Gridneva ; D Debowska-Nilsson ; R Claessen ; AY Egorov ; V Ustinov ; ZI Alferov
PHYSICAL REVIEW B (1098-0121). Vol. 69 (2004), 3,
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: valence-band, states, scattering, heterostructures, transition, evolution, spectra, gainasn, gaasn, ganDenna post skapades 2009-01-29.
CPL Pubid: 89372

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Den kondenserade materiens fysik

Chalmers infrastruktur