CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Stagnating energy efficiency in the Swedish building sector--Economic and organisational explanations

Jonas Nässén (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori) ; Frances Sprei (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori) ; John Holmberg (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori)
Energy Policy (0301-4215). Vol. 36 (2008), 10, p. 3814-3822.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Energy efficiency; Energy price elasticity; Swedish building sectorDenna post skapades 2009-01-29. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 89369

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori (2005-2017)

Ämnesområden

Husbyggnad
Miljöteknik

Chalmers infrastruktur