CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

First results from a bistatic VHF SAR experiment

A. Gustavsson ; B. Flood ; P-O. Frölind ; T. Jonsson ; G. Stenström ; Lars M. H. Ulander (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys)
in Proceedings of RVK08, Växjö, Sweden, 9-11 June 2008 p. 197-201. (2008)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2009-01-28. Senast ändrad 2016-05-24.
CPL Pubid: 89340

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys (2005-2010)

Ämnesområden

Miljöteknik

Chalmers infrastruktur