CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

First Results on VHF-band SAR Imaging using Circular Tracks

P-O. Frölind ; A. Gustavsson ; Lars M. H. Ulander (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys)
in Proceedings of EUSAR 2008, 7th European Conference on Synthetic Aperture Radar, Friedrichshafen, GE, 2-5 June 2008 Vol. 1 (2008), p. 221-224.
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2009-01-28. Senast ändrad 2016-05-24.
CPL Pubid: 89338

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys (2005-2010)

Ämnesområden

Miljöteknik

Chalmers infrastruktur