CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Bistatic Experiment with Ultra-Wideband VHF-band Synthetic-Aperture Radar

Lars M. H. Ulander (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys) ; B. Flood ; P-O. Frölind ; A. Gustavsson ; T. Jonsson ; J. Rasmusson ; G. Stenström ; A. Barmettler ; E. Meier
in Proceedings of EUSAR 2008, 7th European Conference on Synthetic Aperture Radar, Friedrichshafen, GE, 2-5 June 2008 Vol. 1 (2008), p. 131-134.
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2009-01-28. Senast ändrad 2016-05-24.
CPL Pubid: 89334

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys (2005-2010)

Ämnesområden

Miljöteknik

Chalmers infrastruktur