CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Body mass index as a predictor of fracture risk: A meta-analysis

C. De Laet ; J.A. Kanis ; Anders Odén (Institutionen för matematiska vetenskaper) ; Helena Johansson ; O. Johnell ; P. Delmas ; J.A. Eisman ; H. Kroger ; S. Fujiwara ; P. Garnero ; E.V. McCloskey ; Dan Mellström ; L.J. Melton III ; P.J. Meunier ; H.A.P. Pols ; J. Reeve ; A. Silman ; A. Tenenhouse
OSTEOPOROSIS INTERNATIONAL (0937-941X). Vol. 16 (2005), 11, p. 1330-1338.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: european prospective osteoporosis, bone-mineral density, hip fracture, postmenopausal women, vertebral fracture, elderly-men, perimenopausal, epos, determinants, rotterdamDenna post skapades 2009-01-28. Senast ändrad 2010-01-26.
CPL Pubid: 89332

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)
Institutionen för samhällsmedicin, Avdelningen för geriatrik (1900-2005)

Ämnesområden

Endokrinologi

Chalmers infrastruktur