CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Tempe Fermentation of Whole Grain Barley Increased Human Iron Absorption and In vitro Iron Availability

Charlotte Eklund-Jonsson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Livsmedelsvetenskap) ; Ann-Sofie Sandberg (Institutionen för kemi- och bioteknik, Livsmedelsvetenskap) ; Lena Hulthén ; Marie Alminger (Institutionen för kemi- och bioteknik, Livsmedelsvetenskap)
The Open Nutrition Journal (1874-2882). Vol. 2 (2008), p. 42-47.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

In the present study, iron absorption from a tempe fermented whole-grain barley meal was measured, and results were compared to in vitro estimation of available iron from an equivalent meal. The tempe meal (TM) was prepared from barley fermented with Rhizopus oligosporus to reduce the phytate content <0.5 µmol/g, and boiled barley with preserved phytate content was used as reference meal (BBM). Iron was added to obtain a total content of 3 mg/meal in the human study, and to the in vitro meals 7 mg of iron was added. The iron absorption from TM and BBM was 5.5±1.5% and 3.0±0.7% respectively, and in vitro iron availability was 4.9±0.2% in TM and 1.7±0.1% in BBM (absorbed fraction of total iron/meal). To conclude, iron absorption from a barley meal was improved by reducing the phytate content via tempe fermentation, and iron absorption was predicted by direction in the in vitro experiments.

Nyckelord: Iron absorption, in vitro iron availability, whole grain, vegetarian, tempe, temphe fermentationDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2009-01-28. Senast ändrad 2015-09-04.
CPL Pubid: 89312

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Livsmedelsvetenskap (2005-2014)
Institutionen för medicin, avdelningen för klinisk näringslära (2006-2011)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Annan kemi
Biokemisk och bioteknisk processteknik
Kemi

Chalmers infrastruktur