CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Broad states beyond the neutron drip line - Examples of H-5 and (4)n

L Grigorenko ; NK Timofeyuk ; Mikhail V. Zhukov (Institutionen för experimentell fysik, Subatomär fysik ; Institutionen för fysik (GU))
EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL A (1434-6001). Vol. 19 (2004), 2, p. 187-201.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: resonance states, halo nuclei, tetraneutron, systems, search, scattering, li-10, he-6Denna post skapades 2009-01-28. Senast ändrad 2009-01-28.
CPL Pubid: 89283

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för experimentell fysik, Subatomär fysik (1900-2005)
Institutionen för fysik (GU) (GU)

Ämnesområden

Elementarpartikelfysik

Chalmers infrastruktur