CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A Comparison between Volunteer, BioRID P3 and Hybrid III performance in Rear Impacts

Johan Davidsson (Institutionen för tillämpad mekanik) ; Per Lövsund (Institutionen för tillämpad mekanik) ; S Inami ; Mats Y. Svensson (Institutionen för tillämpad mekanik) ; K Ono
Proceeding of the 1999 International IRCOBI Conference on the Biomechanics of Impact p. 165-178. (1999)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2009-01-27. Senast ändrad 2015-01-27.
CPL Pubid: 89200

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik (1900-2017)

Ämnesområden

Övrig annan teknik

Chalmers infrastruktur