CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The New Neck Design for the Rear-End Impact Dummy, BioRID I

Astrid Linder ; Mats Y. Svensson (Institutionen för tillämpad mekanik) ; Anders Flogård ; Yngve Håland (Institutionen för tillämpad mekanik) ; Lotta Jakobsson (Institutionen för maskin- och fordonskonstruktion) ; Johan Davidsson (Institutionen för tillämpad mekanik) ; Per Lövsund (Institutionen för tillämpad mekanik) ; Kristina Wiklund
Proceeding 42nd AAAM Conference p. 179-192. (1998)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2009-01-27. Senast ändrad 2015-01-27.
CPL Pubid: 89199

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik (1900-2017)
Institutionen för maskin- och fordonskonstruktion (1900-2003)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur