CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

BioRID - A New Biofidelic Rear Impact Dummy

Johan Davidsson (Institutionen för tillämpad mekanik) ; Mats Y. Svensson (Institutionen för tillämpad mekanik) ; Per Lövsund (Institutionen för tillämpad mekanik)
Proceeding of the 1998 International IRCOBI Conference on the Biomechanics of Impact p. 377-390. (1998)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2009-01-27. Senast ändrad 2015-01-27.
CPL Pubid: 89197

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik (1900-2017)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur