CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Karotenoider - karotener och xantofyller som antioxidanter

Göran Petersson (Institutionen för kemi- och bioteknik)
2009. - 14 sidor s.
[Rapport]

Rapporten belyser biokemi och källor för särskilt viktiga karotener och xantofyller som är de två huvudgrupperna av karotenoider. För lykopen, zeaxantin och astaxantin finns ett fåtal viktiga källor, medan betakaroten och lutein förekommer mer allmänt särskilt i grönsaker.

Karotenoider skiljer sig markant från andra antioxidanter till såväl struktur som funktion. En kost med ett väl balanserat innehåll av olika karotenoider är därför ett angeläget hälsomål.

Nyckelord: karotenoid, karoten, xantofyll, tomat, morot, grönsaker, citrus, lax


Rapporten är den femte i en serie med antioxidanter som grundtema inom ett projekt för Cancer- och Allergifonden.

De fyra första nätpublicerade rapporterna är "Syreradikaler och oxidativ stress", "Antioxidanter - biokemiska system för skydd mot syreradikaler", "Fenoler och pölyfenoler som antioxidanter" samt "Flavonoider som antioxidanter i frukt och grönt".Denna post skapades 2009-01-27. Senast ändrad 2009-01-30.
CPL Pubid: 89193

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Biokemi
Medicinsk bioteknologi (med inriktning mot cellbiologi)
Livsmedelsvetenskap

Chalmers infrastruktur