CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Flavonoider som antioxidanter i frukt och grönt

Göran Petersson (Institutionen för kemi- och bioteknik)
2009. - 16 sidor s.
[Rapport]

Rapporten belyser biokemi och källor för olika typer av flavonoider.

Bland de fenoliska antioxidanterna utgör flavonoider en dominerande, talrik och relativt enhetlig grupp av ämnen. Flavonoider innefattar flavonoler som quercetin, katekiner kända från te och choklad, citrusflavonoider, färgrika antocyaniner i bär och frukter, och de speciella flavonoiderna i sojabönor.

Skillnaderna i struktur mellan enskilda flavonoider gör att de samverkar biokemiskt som antioxidanter och att de styrs till och skyddar olika mikromiljöer. En kost med ett väl balanserat innehåll av olika flavonoider är därför ett angeläget hälsomål.

Nyckelord: flavonoid, katekin, antocyanin, äpple, citrus, bär, rödvin


Rapporten är den fjärde i en serie med antioxidanter som grundtema inom ett projekt för Cancer- och Allergifonden.

De tre första nätpublicerade rapporterna är "Syreradikaler och oxidativ stress", "Antioxidanter - biokemiska system för skydd mot syreradikaler" samt "Fenoler och polyfenoler som antioxidanter".



Denna post skapades 2009-01-27. Senast ändrad 2009-01-30.
CPL Pubid: 89191

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Biokemi
Medicinsk bioteknologi (med inriktning mot cellbiologi)
Livsmedelsvetenskap

Chalmers infrastruktur