CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The use of corrugations to reduce transmission through slots

Jan Carlsson ; Per-Simon Kildal (Institutionen för mikrovågsteknik)
COST 243 workshop, Budapest, Hungary, Nov. 1994 (1994)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2009-01-27. Senast ändrad 2010-12-17.
CPL Pubid: 89126

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikrovågsteknik (1900-2003)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur