CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Transmission through corrugated slots

Jan Carlsson ; Per-Simon Kildal (Institutionen för mikrovågsteknik)
IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility (0018-9375). Vol. 37 (1995), 1, p. 114-121.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-01-27. Senast ändrad 2010-12-17.
CPL Pubid: 89124

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikrovågsteknik (1900-2003)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur