CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

User’ evaluations of a virtual reality architectural model compared with the experience of the completed building

Börje Westerdahl (Institutionen för bygg- och miljöteknik) ; Kaj Suneson (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Teknik och samhälle) ; Claes Wernemyr (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik) ; Mattias Roupé (Institutionen för bygg- och miljöteknik) ; Mikael Johansson (Institutionen för bygg- och miljöteknik) ; Carl Martin Allwood (Institutionen för bygg- och miljöteknik)
Automation in Construction Vol. 15 (2006), 2, p. 150-165.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-01-27. Senast ändrad 2017-06-28.
CPL Pubid: 89123

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik (2005-2017)
Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Teknik och samhälle (2005-2016)
Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Psykologi

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Development and Implementations of Virtual Reality for Urban Planning and Building Design


Towards a Framework for Efficient Use of Virtual Reality in Urban Planning and Building Design