CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

An approach to the generation of SPICE models feasible for EMC problems

Jan Carlsson (Extern ; Institutionen för elektromagnetik, Antenner) ; Urban Lundgren
2000 IEEE International Symposium on EMC, Washington, D.C., USA, Aug. 21-25, 2000 (2001)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2009-01-27.
CPL Pubid: 89121

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för elektromagnetik, Antenner (1900-2004)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur