CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Simulation of the electrical environment for vehicles by using CAD-data – Compared to real measurements

Peter Ankarson ; Jan Carlsson (Extern ; Institutionen för elektromagnetik, Antenner)
EMB 01, Uppsala, Sweden, Nov. 14-15, 2001 (2001)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2009-01-27.
CPL Pubid: 89117

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för elektromagnetik, Antenner (1900-2004)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur