CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

SPICE models of barrier compared to measured data

Urban Lundgren ; Jan Carlsson (Extern ; Institutionen för elektromagnetik, Antenner) ; Jerker Delsing
2001 IEEE EMC International Symposium, Montreal, Canada, Aug. 13-17, 2001 (2001)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2009-01-27.
CPL Pubid: 89116

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för elektromagnetik, Antenner (1900-2004)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur