CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Single and double detachment from H-

K, Fritioff ; Joakim Sandström (Institutionen för experimentell fysik, Atomfysik) ; P. Andersson
Physical Review A Vol. 69 (2004), p. 042707.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2010-09-14.
CPL Pubid: 8910

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för experimentell fysik, Atomfysik (1997-2005)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur