CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A 1.3-THz Balanced Waveguide HEB Mixer for the APEX Telescope

Denis Meledin (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Avancerad mottagarutveckling) ; Alexey Pavolotsky (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Avancerad mottagarutveckling) ; Vincent Desmaris (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Avancerad mottagarutveckling) ; Igor Lapkin (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Avancerad mottagarutveckling) ; Christophe Risacher ; Victor Perez Robles ; Doug Henke (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Avancerad mottagarutveckling) ; Olle Nyström (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Avancerad mottagarutveckling) ; Erik Sundin (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Avancerad mottagarutveckling) ; Dimitar Dochev (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Avancerad mottagarutveckling) ; Miroslav Pantaleev (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Nationella anläggningen för radioastronomi) ; Mathias Fredrixon (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Avancerad mottagarutveckling) ; Magnus Strandberg (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Avancerad mottagarutveckling) ; Boris Voronov ; Gregory Goltsman ; Victor Belitsky (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Avancerad mottagarutveckling)
IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques (0018-9480). Vol. 57 (2009), 1, p. 89-98.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Balanced waveguide mixer, hot electron bolometer (HEB) mixer, radio astronomy instrumentation, terahertz waveguideDenna post skapades 2009-01-27. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 89089

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Avancerad mottagarutveckling (2005-2010)
Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Nationella anläggningen för radioastronomi (2005-2010)

Ämnesområden

Fysik
Astronomi, astrofysik och kosmologi
Elektroteknik och elektronik
Rymd- och flygteknik

Chalmers infrastruktur