CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Calculation of self impedance and radiation efficiency of a dipole near a lossy cylinder with arbitrary cross section by using the moment method and a spectrum of two-dimensional solutions

Jian Yang (Institutionen för elektromagnetik, Antenner) ; Jan Carlsson (Extern ; Institutionen för elektromagnetik, Antenner) ; Per-Simon Kildal (Institutionen för elektromagnetik, Antenner) ; Charlie Carlsson (Institutionen för elektromagnetik, Antenner ; Extern)
Microwave and Optical Technology Letters Vol. 32 (2002), p. 108-112.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2009-01-27. Senast ändrad 2011-06-14.
CPL Pubid: 89082

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för elektromagnetik, Antenner (1900-2004)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur