CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

FEM-FDTD Hybrid Simulation of a PIFA inside a Car – Compared to Measurements

Peter Ankarson ; Yueqiang Liu (Extern ; Institutionen för elektromagnetik, Elektromagnetiska beräkningar) ; Thomas Rylander (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling) ; Jan Carlsson (Institutionen för elektromagnetik, Antenner ; Extern)
EMB04, Gothenburg, Sweden, Oct. 18 – 19, 2004 (2004)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2009-01-27.
CPL Pubid: 89079

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för elektromagnetik, Elektromagnetiska beräkningar (1900-2004)
Institutionen för signaler och system, Signalbehandling (1900-2017)
Institutionen för elektromagnetik, Antenner (1900-2004)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur