CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Benchmarking of Facilities for Measuring Small Mobile Terminals and their Antennas: Results of a Round Robin Test in ACE

Jan Carlsson (Extern ; Institutionen för signaler och system, Antenner)
ICECom 2005, Dubrovnik, Croatia, Oct. 12 – 14, 2005 (2005)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2009-01-27.
CPL Pubid: 89076

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Antenner (2005-2014)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur