CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Numerical Study of a PIFA Mounted on a Car Compared to Measurements

P. Ankarson ; Yueqiang Liu (Institutionen för tillämpad mekanik, Beräkningsteknik) ; J. Carlsson
EMC 2005: IEEE International Symposium on Electromagnetic Compatibility, Chicago, USA, Aug. 8 – 12, 2005 Vol. 1-3 (2005), p. 878-882.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2009-01-27. Senast ändrad 2012-09-10.
CPL Pubid: 89074

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Beräkningsteknik (2005-2006)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur