CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On the Radiated Emission of Balanced Bus Systems

K Lamedschwandner ; H Preineder ; S. Cecil ; T. Nakovits ; J. Welinder ; Jan Carlsson (Extern ; Institutionen för signaler och system, Antenner)
ME 2006, Wien, Austria, Oct. 10 – 11, 2006 (2006)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2009-01-27.
CPL Pubid: 89072

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Antenner (2005-2014)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur