CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Numerical Simulation of Vehicle Data Buses

Jan Carlsson (Extern ; Institutionen för signaler och system, Antenner) ; J. Welinder ; K Lamedschwandner ; H Preineder
EMC Europe 2006, Barcelona, Spain, Sept. 4 – 8, 2006 (2006)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2009-01-27.
CPL Pubid: 89070

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Antenner (2005-2014)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur