CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Effective Radiated Power Measurements in Reverberation Chamber

Kristian Karlsson (Extern ; Institutionen för signaler och system, Antenner) ; Jan Carlsson (Extern ; Institutionen för signaler och system, Antenner)
Antenn 06, Nordic Antenna Symposium, Linköping, Sweden, May 30 – June 1, 2006 (2006)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2009-01-27.
CPL Pubid: 89069

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Antenner (2005-2014)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur