CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Investigation and Circumvention of Standing Wave Phenomena on Ground Reflection Antenna Test Ranges

Ulrich Stein ; Jan Carlsson (Extern ; Institutionen för signaler och system, Antenner) ; Kristian Karlsson (Extern ; Institutionen för signaler och system, Antenner)
LAPC 2006 (Loughborough Antennas & Propagation Conference), Loughborough, England, April 11 – 12, 2006 (2006)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2009-01-27.
CPL Pubid: 89068

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Antenner (2005-2014)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur