CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Clean Technologies to Power Asean: Implications and Policies

Anjana Das (Institutionen för energi och miljö) ; Erik Ahlgren (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik)
Proceedings of the IGEC-III international green energy conference June 17-21, 2007, Västerås, Sweden (2007)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2009-01-26. Senast ändrad 2009-01-26.
CPL Pubid: 89065

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö (2005-2017)
Institutionen för energi och miljö, Energiteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Miljöteknik
Övrig annan teknik

Chalmers infrastruktur