CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A SYSTEM AND METHOD FOR DETECTING THE PRESENCE AND/OR ABSENCE OF CHEMICAL OR BIOLOGICAL SUBSTANCES

Alexandre Dmitriev (Institutionen för teknisk fysik, Bionanofotonik) ; Si Chen (Institutionen för teknisk fysik, Bionanofotonik) ; Mikael Svedendahl (Institutionen för teknisk fysik, Bionanofotonik) ; Linda Gunnarsson (Institutionen för teknisk fysik, Bionanofotonik) ; Mikael Käll (Institutionen för teknisk fysik, Bionanofotonik)
(2008)
[Patentansökan]


Denna post skapades 2009-01-26. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 89061

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Bionanofotonik (2007-2015)

Ämnesområden

Optik
Fotonik
Yt- och kolloidkemi
Funktionella material

Chalmers infrastruktur