CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

An Apparatus and a Method for a Power Transmission System

Lennart Ängquist ; Jan Svensson ; Massimo Bongiorno (Institutionen för energi och miljö, Elteknik)
(2008)
[Patentansökan]


Denna post skapades 2009-01-26.
CPL Pubid: 89060

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Elteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Elkraftteknik

Chalmers infrastruktur