CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On Control of Static Series Compensator for SSR Mitigation

Massimo Bongiorno (Institutionen för energi och miljö, Elteknik) ; Jan Svensson ; Lennart Ängquist
Proc. of IEEE Power Electronics Specialists Conference (PESC'07) (2007)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2009-01-26.
CPL Pubid: 89056

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Elteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Elkraftteknik

Chalmers infrastruktur