CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Stability Analysis of Converter-Grid Interaction using the Converter Input Admittance

Lennart Harnefors ; Massimo Bongiorno (Institutionen för energi och miljö, Elteknik) ; Stefan Lundberg (Institutionen för energi och miljö, Elteknik)
. of European Conference on Power Electronics and Applications (EPE 2007) (2007)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2009-01-26.
CPL Pubid: 89055

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Elteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Elkraftteknik

Chalmers infrastruktur