CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Online Estimation of Subsynchronous Voltage Components in Power Systems

Massimo Bongiorno (Institutionen för energi och miljö, Elteknik) ; Jan Svensson ; Lennart Ängquist
IEEE Transactions on Power Delivery Vol. 23 (2008), 1, p. 410-418.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-01-26.
CPL Pubid: 89054

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Elteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Elkraftteknik

Chalmers infrastruktur