CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

An Advanced Cascade Controller for Series-connected VSC for Voltage Dip Mitigation

Massimo Bongiorno (Institutionen för energi och miljö, Elteknik) ; Jan Svensson ; Ambra Sannino
IEEE Transactions on Industry Applications Vol. 4 (2008), 1, p. 187-195.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-01-26.
CPL Pubid: 89053

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Elteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Elkraftteknik

Chalmers infrastruktur