CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A Novel Control Strategy for Subsynchronous Resonance Mitigation Using SSSC

Massimo Bongiorno (Institutionen för energi och miljö, Elteknik) ; Lennart Ängquist ; Jan Svensson
IEEE Transactions on Power Delivery Vol. 23 (2008), 2, p. 1033-1041 .
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-01-26.
CPL Pubid: 89051

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Elteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Elkraftteknik

Chalmers infrastruktur