CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Frequency-domain passivity-based current controller design

Lennart Harnefors ; Lidong Zhang ; Massimo Bongiorno (Institutionen för energi och miljö, Elteknik)
IET Electric Power Applications Vol. 1 (2008), 4, p. 455-465.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-01-26.
CPL Pubid: 89047

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Elteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Elkraftteknik

Chalmers infrastruktur