CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Use of surface-sensitive methods for the study of adsorption and cross-linking of marine bioadhesives

Mattias Berglin ; Julia Hedlund ; Camilla Fant (Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi) ; Hans-Björne Elwing
JOURNAL OF ADHESION (0021-8464). Vol. 81 (2005), 7-8, p. 805-822.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: mussel adhesive proteins, green-alga enteromorpha, quartz-crystal microbalance, transform infrared-spectroscopy, self-assembled monolayers, atomic-force microscopy, edulis foot proteins, mytilus-edulis, conformational-changes, barnacle cementDenna post skapades 2009-01-26. Senast ändrad 2011-01-20.
CPL Pubid: 89015

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för cell- och molekylärbiologi (1994-2011)
Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi (2005-2014)

Ämnesområden

Teknisk mekanik
Kemiteknik
Materialteknik

Chalmers infrastruktur