CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On a routing problem

Torgny Lindvall (Institutionen för matematik)
PROBABILITY IN THE ENGINEERING AND INFORMATIONAL SCIENCES (0269-9648). Vol. 18 (2004), 3, p. 329-337.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: systemsDenna post skapades 2009-01-26.
CPL Pubid: 89007

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik (2002-2004)

Ämnesområden

Statistik
Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur