CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Ways to increase the knowledge of mechanisms during alkaline cooking

Johannes Bogren (Institutionen för kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik) ; Harald Brelid (Institutionen för kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik) ; Hans Theliander (Institutionen för kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik)
The second workshop on chemical pulping processes, November 18-19, Karlstad, Sweden (2008)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2009-01-26.
CPL Pubid: 88995

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Pappers-, massa- och fiberteknik

Chalmers infrastruktur